سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
شنبه 95 اسفند 21 , ساعت 10:58 عصر

عضلات پشت مینیاتوری شنبه 15 آبان 1389 گوستاو بادل: سه حرکت فوق العاده و اولیه ای که قادرند دگرگونی شدیدی  در عضلات شما خلق کنند.حرکاتی به نام ددلیفت,بارفیکس,و زیر بغل هالتر خم. برنامه پشت سازی به شکل پایه ای   حرکت            ست        تکرار       بارفیکس                          5                     تا ناتوانی      زیربغل هالتر خم                5                     6 الی 10      ددلیفت                              5                      3 الی8 ... ادامه مطلب ... ادامه مطلب...

شنبه 94 اسفند 29 , ساعت 4:47 عصر

عضلات پشت مینیاتوری شنبه 15 آبان 1389 گوستاو بادل: سه حرکت فوق العاده و اولیه ای که قادرند دگرگونی شدیدی  در عضلات شما خلق کنند.حرکاتی به نام ددلیفت,بارفیکس,و زیر بغل هالتر خم. برنامه پشت سازی به شکل پایه ای   حرکت            ست        تکرار       بارفیکس                          5                     تا ناتوانی      زیربغل هالتر خم                5                     6 الی 10      ددلیفت                              5                      3 الی8 ... ادامه مطلب ... ادامه مطلب...

پنج شنبه 94 اسفند 27 , ساعت 9:58 عصر

عضلات پشت مینیاتوری شنبه 15 آبان 1389 گوستاو بادل: سه حرکت فوق العاده و اولیه ای که قادرند دگرگونی شدیدی  در عضلات شما خلق کنند.حرکاتی به نام ددلیفت,بارفیکس,و زیر بغل هالتر خم. برنامه پشت سازی به شکل پایه ای   حرکت            ست        تکرار       بارفیکس                          5                     تا ناتوانی      زیربغل هالتر خم                5                     6 الی 10      ددلیفت                              5                      3 الی8 ... ادامه مطلب ... ادامه مطلب...

پنج شنبه 94 اسفند 27 , ساعت 8:52 عصر

عضلات پشت مینیاتوری شنبه 15 آبان 1389 گوستاو بادل: سه حرکت فوق العاده و اولیه ای که قادرند دگرگونی شدیدی  در عضلات شما خلق کنند.حرکاتی به نام ددلیفت,بارفیکس,و زیر بغل هالتر خم. برنامه پشت سازی به شکل پایه ای   حرکت            ست        تکرار       بارفیکس                          5                     تا ناتوانی      زیربغل هالتر خم                5                     6 الی 10      ددلیفت                              5                      3 الی8 ... ادامه مطلب ... ادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ