سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
جمعه 95 فروردین 13 , ساعت 11:59 صبح

تونی فریمن و روشی خاص در تغذیه یکشنبه 16 آبان 1389 من انواع مقادیر مصرفی پروتئین را تا بحال تجربه کرده ام.تا به حال به ارزای هرکیلو از وزن بدن 2/3 3/3 4/4 5/5 و حتی 6/6 گرم هم پروتئین مصرف کرده ام.یک زمانی بود روزانه  800گرم پروتئین میخوردم. این مقدار مصرف باعث می شد که ظاهری پف کرده پیدا کنم؛نفخ داشته باشم اذیت شوم. به نظر من مصرف3/3 گرم پروتئین بهترین مقدار است.در واقع من یک مقداری هم کمتر از این  مصرف میکنم وبا این روش نتایج خوبی هم دریافت می کنم.به ... ادامه مطلب ... ادامه مطلب...

جمعه 94 اسفند 28 , ساعت 2:40 صبح

تونی فریمن و روشی خاص در تغذیه یکشنبه 16 آبان 1389 من انواع مقادیر مصرفی پروتئین را تا بحال تجربه کرده ام.تا به حال به ارزای هرکیلو از وزن بدن 2/3 3/3 4/4 5/5 و حتی 6/6 گرم هم پروتئین مصرف کرده ام.یک زمانی بود روزانه  800گرم پروتئین میخوردم. این مقدار مصرف باعث می شد که ظاهری پف کرده پیدا کنم؛نفخ داشته باشم اذیت شوم. به نظر من مصرف3/3 گرم پروتئین بهترین مقدار است.در واقع من یک مقداری هم کمتر از این  مصرف میکنم وبا این روش نتایج خوبی هم دریافت می کنم.به ... ادامه مطلب ... ادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ