سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 
چهارشنبه 95 فروردین 25 , ساعت 8:10 عصر

برای تقویت عضلات پشت بازو با تمرین های رونی کولمن قهرمان جهان آشنا شوید سیم کش پشت بازو ایستاده 1 * 20  سیم کش پشت بازو ایستاده 3 ( 12-15) پشت بازو با میله z 3 ( 12-15) z  پشت باز ودمبل تک دست پشت سر 3 ( 12-15) پشت بازو دودست تک دمبل 3 ( 12-15) * انجام به عنوان ست گرم کردن است. حرکت سیم کش پشت بازو ایستاده از جلو , یک پا جلو , دست رابه اندازه عرض شانه و حرکت را سنگین می روم , میله را از نزدیک نوک سینه شروع می ... ادامه مطلب ... ادامه مطلب...

شنبه 94 اسفند 29 , ساعت 2:38 صبح

برای تقویت عضلات پشت بازو با تمرین های رونی کولمن قهرمان جهان آشنا شوید سیم کش پشت بازو ایستاده 1 * 20  سیم کش پشت بازو ایستاده 3 ( 12-15) پشت بازو با میله z 3 ( 12-15) z  پشت باز ودمبل تک دست پشت سر 3 ( 12-15) پشت بازو دودست تک دمبل 3 ( 12-15) * انجام به عنوان ست گرم کردن است. حرکت سیم کش پشت بازو ایستاده از جلو , یک پا جلو , دست رابه اندازه عرض شانه و حرکت را سنگین می روم , میله را از نزدیک نوک سینه شروع می ... ادامه مطلب ... ادامه مطلب...


لیست کل یادداشت های این وبلاگ